Za dwie dekady nie będzie globalnej władzy światowych korporacji

Za dwie dekady nie będzie globalnej władzy światowych korporacji

«Przed upadkiem idzie pycha; a przed ruiną – wyniosłość ducha»[Przypowieści Salomona 16:18].  Skąd ta pewność zawarta w tytule? – może zapytać czytelnik. Przecież wszystko wskazuje na to, że potęga wielkich korporacji się umacnia. Tzw. zarządzanie globalne – ONZ, UNIE, NGO’s, rządy, business – stanowią jedną wielką orkiestrę tzw. ‘demokracji uczestniczącej’. Istnieje konkretny, precyzyjnie przygotowany program działania….